www.kepppelstok.nl

 

<<Samen Geloven

Klik hier om onze diensten opnieuw te bekijken

Onze gemeente mag een thuis zijn voor jong en oud! Op onze website vind u alle informatie over de activiteiten van en rond onze gemeente.Schermafbeelding 2016-01-09 om 13.43.15

Iedere zondag om 09:30 hebben we een dienst in onze kerk. Wij hopen dat u zich zal herkennen in onze diensten, waar samenzang en het Woord van God centraal staat! Na de dienst is er koffie of thee om even na te praten, ook is er na de dienst altijd gelegenheid voor persoonlijk gebed

 

Op onze website vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente en kunt u de diensten live meemaken of opnieuw bekijken.
U kunt via het keuzemenu ‘Wie wij zijn’ meer informatie vinden over de verschillende organisaties binnen onze gemeente

In het menu hierboven kunt u klikken op Agenda om te kijken wat er in onze gemeente is te doen

Meditatie

Wel of geen verbinding?

Vandaag houden we startzondag, de start van het nieuwe sei- zoen. De scholen zijn al begonnen en de meeste mensen heb- ben de vakantie er opzitten. Klaar om met frisse moed weer aan de slag te gaan. Samen als gemeente hoorden we in de dienst van vandaag dat Verbinding van groot belang is. Alweer een hele tijd geleden, ging je met een kwartje naar de telefooncel en draaide daar een telefoonnummer. Het wilde nog wel eens gebeuren dat je geen verbinding kreeg, de men- sen waren niet thuis of hoorden de telefoon niet. Dan maar weer naar huis, om het later nog eens te proberen. Tegenwoordig doe je na het telefoontje, een appje of een mailtje, want er zijn zoveel manieren om verbinding te zoe- ken. Verbinding zoeken is niet heel moeilijk maar verbinding krijgen en dan ook nog onderhouden kost vaak meer energie. Met wie heeft u verbinding? Binnen uw gezin, met de familie, de buren, dorpsgenoten, met de kerkelijke familie, die wij gemeente noemen? En hoeveel energie kost u dat? Zoekt u verbinding? En als de verbinding er is, hoe heeft en onder- houd u die dan? Is het kwartje in de telefooncel genoeg voor het gesprek? Of kost het meer?

Als gemeente mogen we verbinding met elkaar zoeken, in het dagelijks leven maar zeker ook op de zondag in de eredienst. ERE-dienst, wat niets anders betekend dan ERE brengen aan Hem die de verbinding wil zijn. In de kerk/gemeente maar zeker ook in uw dagelijks leven. Wij mogen de verbinding er- varen, iedere dag. Net als in de liturgische bloemschikking van vandaag.

In ieder huis wonen mensen, verschillend van elkaar, maar die verbinding hebben omdat ze een gezin/familie vormen. Al die verschillende mensen zoeken in de kerk de verbinding, met elkaar en met God. Samen wordt het één groot gezin die door- en in geloof met elkaar verbonden zijn. Samen de ver- binding zoeken en onderhouden. De verbinding met God wordt vertaald in zonnebloemen en klimop als teken van trouw. De zonnebloem keert zich altijd naar het licht. De ver-

binding met God, die ons zijn Licht wil schenken. God keert zijn gezicht naar ons. Dit doet God met een verbinding die groot en sterk is, hij zal ons altijd trouw zijn. Het kruis in de kerk is daar het teken van. God is altijd thuis, hoort elke tele- foon die verbinding zoekt. Lees; hij hoort ieder gebed en ge- niet van een verbindende gemeente. Het kost ons geen kwartje. Zijn genade is genoeg voor eenieder van ons en is helemaal gratis. God is begaan met ons en Hij laat ons niet los, de verbinding is ijzersterk. Laten we daarom als gemeen- te, verbinding met elkaar en bovenal met God zoeken, ont- vangen en onderhouden. Wie je ook bent, je mag je verbon- den voelen met de gemeente, met God. Want Hij wil verbon- den zijn met ons, wie je ook bent!

Dat we met elkaar en tot Gods eer, een goed seizoen mogen beleven!

Meditatie september 2019

Oer de Feart

De Feart in Ureterp is verbonden door de verbindingsweg met de Feart in Drachtstercompagnie. Over verbinden gesproken! ‘Verbinding’ wordt eveneens het nieuwe jaarthema voor het seizoen 2019/2020. Het gaat hier om eerste in instantie om de verbinding met God. En de vraag is hoe we in ons geestelijk leven kunnen (blijven) groeien? We zullen ons vast wel herkennen in dit
stukje van Jos Douma: “Ook in de kerk
lopen we het gevaar vooral verbinding te
maken met elkaar op basis van gemeenschappelijke interesses, meningen
en hobby’s. We herkennen dan bij elkaar
dat we dezelfde voorkeuren hebben, in
dezelfde leeftijdsfase zitten, ons thuis
voelen in dezelfde clubjes, ons even hard inzetten voor de gemeente of juist aan de rand van het gemeenteleven ophouden, een gelijke mening hebben over hoe het gaat in de gemeente. We doen allemaal ‘ons eigen ding’ en zijn zo veel diepgaander beïnvloedt door onze hyper individualistische cultuur dan we zelf voor waar willen houden. Johannes (in Johannes 1 vers 3) maakt dus verbinding, sticht gemeenschap met zijn lezers door Christus te verkondigen. Alleen zo ontstaat ware verbinding: in Jezus en onze bewondering en aanbidding voor Hem”. Met dit thema gaan we het komende seizoen 2019/2020 mee aan de slag. Om het thema wat meer handen en voeten te geven gebruiken we tevens het boek van Martin Dol van Royal Mission: Op zoek naar intimiteit met God. In dit boek is namelijk een testje te vinden om te kijken welke spirituele taal het beste bij jou past. Het is een uitdaging om jouw eigen taal te ontdekken waarmee je je het liefst communiceert met God. Zo zijn er negen verschillende talen. Het kan helpen om inzicht te krijgen waarom de één zich meer thuis voelt bij bijvoorbeeld opwekkingsliederen en een ander zich meer verbonden voelt met de natuur of
traditie, om maar even wat te noemen. Door dit begrip is groei onderling ook mogelijk.

Meditatie zomer 2019