www.kepppelstok.nl

De kerkenraad staat open voor creatieve invulling van de diensten. Naast de jeugd- en tienerdiensten wordt er bijvoorbeeld gedacht aan zang- (o.a. praise. Ouderen, koor en korps), evangelisatie-, school- en gezinsdiensten, gedachtenisdienst, invulling van de feestdagen en de start- en slotzondagen.

Om dit alles mogelijk te maken is bezinning en beleid nodig en mensen die het willen uitvoeren. Hiervoor is de commissie bijzondere diensten opgezet.

De taak die de huidige commissie heeft, is voornamelijk het plannen van de diensten, hierbij rekening houdend op variatie. Er wordt gemiddeld 3 à 4 keer per jaar vergaderd.

Takenpakket commissie bijzondere diensten.

  • Jaarplanning maken van alle bijzondere diensten
  • PR-folder, welke 2 keer per jaar huis aan huis wordt verspreid in Dr.Compagnie. Het maken van een poster en bekendmaking in regionale bladen.
  • Meedenken over andere invulling van de eredienst.
  • Toezicht op de organisatie van de bijzondere diensten. Dit kan d.m.v.uitbreiding van de huidige structuur met werkgroepen die voor specifieke invulling verantwoordelijk zijn.
  • Een jaarplanning wordt ter verantwoording naar de kerkenraad gemaild, die op verzoek van de commissie of van de kerkenraad kan worden toegelicht.

 

Leden:

  • Voorzitter: J. Nicolai
  • Preekvoorziener: M. Bijma
  • Contactpersoon: M Leffering-Wijnstra
  • Gemeentevieringen: E. Brouwers en E vd Heide-Stelwagen

 

Contact: mail naar cbd@keppelstok.nl

*de namen zijn met toestemming van de personen op deze site gepubliceerd