www.kepppelstok.nl

Commissie gebed

Contactpersonen commissie gebed in de gemeente
Zanny de Boer              cp gebedskringen                                          Folgersterloane 73,   0512341479
M.J. Bijma-Arentze       cp gebedsbrief,kerk in actie                         It Heechfean 6          0512355211
Mirjam Leffering          cp gebedskalenders                                      Swartewyk 31            0512840010
Maaike Marinus           cp 24/7 crisis                                                  Trilker 22                    0512341847
Ietsje Drost,                  cp 24/7 crisis                                                   Pream 10                   061964 9949
Trea Otten vz               cp ministy/pers. Voorbede                            Skieding 36               0512342519
Gotse Stienstra            cp gebedspastoraat innerlijke heling          It Heechfean 3         0512342117

Gebedskringen
– Bijeenkomst 1 keer in de maand op woensdagochtend.
Uitgangspunt is de gebedsbrief van Kerk in Actie.
Gebruikte postzegels kunnen worden ingeleverd in de hal van de kerk.
– Bijeenkomst maandagmorgen 8.45-10.00 uur bij M. Marinus-Rozema
– Bijeenkomst gebedskring maandagavond 19.15-20.00 uur. In de Nije Kompe met dank- en voorbede van persoonlijk lief en leed zowel voor mensen binnen onze gemeente als voor dorpsgenoten.

Gebedskalenders
Deze worden uitgereikt aan alle gezinnen in de wijk. Hierop staan alle wijkleden en gebedspunten voor onze gemeente en dorp, zodat hiervoor gebeden kan worden.

24/7 crisis
Bij een crisissituatie of andere gebedsvraag is er de mogelijkheid dat er voor u gebeden of met u gebeden wordt. Dit is mogelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Het 24/7 gebed is bedoeld als een verlengstuk van de ouderlingen en dominee, zodat iedereen op elk moment van de dag en nacht bij iemand van onze gemeente aan kan kloppen voor gebed of een luisterend oor.
Maaike Marinus en Ietsje Drost zijn de contactpersonen. Er staat een team van 20 personen paraat.
Als er ‘s nachts behoefte is aan gebed, kunnen er mensen van het team voor U bidden, maar zijn ook bereid om u te bezoeken. Ze komen dan altijd in een tweetal. Het kan ook zijn dat er langere tijd gebed nodig is, het team kan dan voor langere tijd voor u bidden.
Door 24/7 aan te bieden, bouwen we met elkaar aan Gods Koninkrijk. Hij wil graag, dat mensen in ziekte en nood bij Hem komen om hulp . Als er mensen zijn, die dat op de één of andere manier niet meer kunnen, is het fijn dat er anderen voor hen in de bres springen en ze voor Gods aangezicht brengen. Zo zijn we er voor elkaar, als gemeente aan elkaar gegeven om samen in vertrouwen op weg te gaan met God als onze Leidsman.

Gebed innerlijke heling
Deze nieuwe vorm van pastoraat wordt sinds kort aangeboden in onze gemeente. Mensen kunnen soms worstelen met problemen, waar niet direct een lichamelijke of psychische oorzaak voor te vinden is. Door middel van een vragenlijst proberen we biddend te ontdekken, waar mensen heling en genezing nodig hebben. We voelen ons helemaal afhankelijk van de Heilige Geest. De gesprekken vinden plaats met twee personen, die hiervoor een training hebben gevolgd, of die op een andere manier ervaring hebben opgedaan in deze vorm van pastoraat. Het gaat om ontmoeting, gebed, je veilig weten bij God, die ons herstel en/of bevrijding op het oog heeft. Deze gesprekken vinden op afspraak plaats. We werken momenteel met twee teams.

Ministry, persoonlijke voorbede
Na afloop van elke dienst is er de mogelijkheid voor persoonlijke voorbede voor in de kerk.
Sinds 2 maart 2014 biedt het ministrie team persoonlijke voorbede aan in onze kerk.
We zijn dankbaar dat we als ministryteam al met verschillende gemeenteleden  “jong en oud”  gebedsverzoeken bij God hebben mogen neerleggen. Ons team bestaat uit ruim 28 gemeenteleden, die afwisselend na de zondagmorgendienst en bij bijzondere diensten hun plekje voor in de kerkzaal innemen en bereid zijn met u / jou te bidden! Het was voor ons spannend om te starten: Zouden gemeenteleden durven komen, zien we als gemeente het belang van gezamenlijk gebed in? Het antwoord is: Ja. Bijzonder voor ons te merken dat er iedere zondagmorgen gebedsverzoeken zijn. We zijn dan ook dankbaar zo dienend bezig te mogen zijn.

Waarom?
Het is de opdracht van Jezus aan ons Zijn discipelen, aan Zijn Kerk.
Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! (Mattheus 10 vers 7 en 8).
Jezus geeft dus niet alleen opdracht om te verkondigen, maar ook om te doen.
Het koninkrijk van God bestaat niet alleen uit woorden, maar ook uit kracht door werken en wonderen.

Wat houdt het in?
Persoonlijke voorbede is mensen laten schuilen bij God.
In deze persoonlijke voorbede richten we ons op God en op de persoon voor wie we bidden. We zoeken de leiding van de Heilige Geest door stil te zijn en te luisteren naar God.
Vanuit een bewogen hart en onder leiding van de Heilige Geest brengen we mensen voor Gods troon. Wij mogen in vertrouwen de eerste stap zetten, waarna we mogen verwachten dat in en door de kracht van God Hij Zijn Koninkrijk zichtbaar maakt.
Zichtbaar door bemoediging, doorbraak, genezing, een antwoord, een voorziening en/of andere wonderen en tekenen. Ook spreken we woorden van zegen uit, die God ons ingeeft.

Door wie?
Op dit moment hebben 28 broeders en zusters (dus 14 teams ) het op hun hart gekregen om vanuit innerlijke bewogenheid aan de slag te gaan. Op eigen kracht kunnen wij niets, we mogen het van God vragen en verwachten om door Hem, volgens Zijn plan, de persoonlijke voorbede tot een zegen te maken.
De teams worden regelmatig toegerust voor deze taak. Ook verwachten wij persoonlijke groei voor alle teamleden door in onderlinge verbondenheid het lichaam van Christus te dienen.
Ieder lid heeft een formulier van vertrouwen en trouw ondertekend. Uw privacy is dus gewaarborgd.

Waar, Wanneer en voor wie?
Als we ons afhankelijk en kwetsbaar durven op te stellen (eigenschappen die in de wereld niet hoog genoteerd staan, maar wel in het Koninkrijk van God !) zullen we vrijmoedigheid ontvangen om na de dienst naar de ministryleden te gaan om noden of ook vreugde te delen en bij God te brengen.
Van harte roepen we u/jullie op met verdriet, zorgen of vreugde naar voren te komen met de belofte die God ons zelf gegeven heeft in Mattheus 18: 19 –“ Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren “.
Na iedere dienst zijn hiervoor 1 of 2 gebedsteams van 2 personen aanwezig.

Tevens is Iedere maandagavond vanaf 19.15 uur in 1 van de zalen van de Nije Kompe gebed mogelijk. Hiervoor is een gebedsteam aanwezig.
Ook bestaat de mogelijkheid om voor u thuis of op een ander locatie te laten bidden door een team. Dit laatste kunt u aanvragen bij uw ouderling of dominee.
God houdt van iedereen. Alle mensen zijn welkom. Ook van buiten onze gemeente.
Wijs dus ook uw mededorpsgenoten, kennissen, familie en vrienden op deze mogelijkheid en neem ze eventueel mee.

Commissie Gebed.