www.kepppelstok.nl

Als gemeente zijn wij volledig afhankelijk van giften.
Wij zijn een ANBI instelling waardoor u uw bijdrage mag meenemen in uw belastingaangifte.
Voor meer informatie over onze ANBI status verwijzen we u naar onze ANBI Pagina

Draagt u onze gemeente een warm hart toe of wilt u ons ondersteunen dan kunt u een bijdrage overmaken op:

Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie
NL48RABO0309006465

Of u kunt ons een machtiging geven: Machtiging Protestantse Gemeente

Het is ook mogelijk om uw gift contant anoniem te posten:

Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie
De Dammen 3
9222 NN, Drachtstercompagnie

Heeft u er wel eens bij stil gestaan om uw Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) op een andere manier te regelen?

Wat een vreemde vraag zult u wellicht nu denken. Toch is het zo dat u giften op een tweetal manieren kunt doen, waarbij de behandeling bij uw mogelijke aangifte Inkomstenbelasting verschilt.
Gewone giften zijn pas aftrekbaar boven een drempel die afhankelijk is van uw inkomen. Als u zich echter voor tenminste 5 jaar verbindt om aan een levensbeschouwelijke of algemeen nut beogende instelling (zoals bijvoorbeeld een kerk) ieder jaar een bepaald bedrag te schenken, zijn die giften per jaar geheel aftrekbaar. Voorwaarde daarvoor is wel dat dit dan wel in een notariële akte wordt vastgelegd (één akte in vijf jaar).

Waarom vermelden wij dit?
Omdat u wellicht op deze manier fiscaal meer voordeel kunt behalen, vooral als u behalve uw VVB verder weinig andere giften heeft.

Wat heeft uw kerk hieraan?
Wij geven u dit ter overweging omdat het op zo’n manier voor u mogelijk wordt om méér VVB aan de kerk te geven en toch hoeft door het grotere fiscale voordeel u dit niets extra te kosten!

Kortom: neemt u eens in overweging om uw Vaste Vrijwillige Bijdrage in het vervolg op een dergelijke manier te doneren aan de kerk. Een beperkt aantal kerkleden doet dit inmiddels al.