www.kepppelstok.nl

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de goederen en de geldstromen binnen onze gemeente.

De groep kerkrentmeester bestaat uit 6 personen waaronder de penningmeester en boekhouder.
Heeft u vragen over het interieur of over uw vrijwillige of vaste bijdrage, dan kunt u deze vragen bij hen kwijt.

contactinformatie:
A. Donker: 0512-341894

Als kerk zijn wij een “Algemeen Nut Beogende Instelling” dit houdt in dat gelden die aan ons worden overgemaakt, aftrekbaar zijn bij uw belasting aangifte.

Ga naar onze ANBI pagina voor meer informatie

Heeft u er wel eens bij stil gestaan om uw Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) op een andere manier te regelen?

Wat een vreemde vraag zult u wellicht nu denken. Toch is het zo dat u giften op een tweetal manieren kunt doen, waarbij de behandeling bij uw mogelijke aangifte Inkomstenbelasting verschilt.
Gewone giften zijn pas aftrekbaar boven een drempel die afhankelijk is van uw inkomen. Als u zich echter voor tenminste 5 jaar verbindt om aan een levensbeschouwelijke of algemeen nut beogende instelling (zoals bijvoorbeeld een kerk) ieder jaar een bepaald bedrag te schenken, zijn die giften per jaar geheel aftrekbaar. Voorwaarde daarvoor is wel dat dit dan wel in een notariële akte wordt vastgelegd (één akte in vijf jaar).

Waarom vermelden wij dit?
Omdat u wellicht op deze manier fiscaal meer voordeel kunt behalen, vooral als u behalve uw VVB verder weinig andere giften heeft.

Wat heeft uw kerk hieraan?
Wij geven u dit ter overweging omdat het op zo’n manier voor u mogelijk wordt om méér VVB aan de kerk te geven en toch hoeft door het grotere fiscale voordeel u dit niets extra te kosten!

Kortom: neemt u eens in overweging om uw Vaste Vrijwillige Bijdrage in het vervolg op een dergelijke manier te doneren aan de kerk. Een beperkt aantal kerkleden doet dit inmiddels al.

Wilt u ons machtigen, maak dan gebruik van onderstaande formulieren:

Machtiging Protestantse Gemeente

Het College van Kerkrentmeesters