www.kepppelstok.nl

Na meer dan 45 jaar hebben we afscheid genomen van onze vaste koster en gestart met het beheer door vrijwilligers.

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij Petra Nicolai tel. 341452 (beheer) Lutske Plantenga tel. 342196 (agenda)

Contactpersonen
Petra Nicolai (coördinator)
Iepie Lindeboom (erediensten)
Aan Spinder (terreinen)

Kostersteam
Aize de Jong
Nelleke Vrijburg
Johan Plantenga
Sietse de Jong
Henk Bijma
Willem Haisma
Sietse en Sita Wijbenga