www.kepppelstok.nl

Ondertussen hebben we ook al een (klein) programma liggen voor Vorming & Toerusting onder de vlag van Samen Geloven. Als logo hiervoor gebruik ik de afbeelding van onze Paaskaars. In dit programma werken we het jaarthema eveneens uit. Te denken valt aan filmavonden, samen eten, een Johannes de Heer zangavond, Bijbelstudieavonden. Meer informatie volgt in september. Er zijn al een paar data om in de agenda te zetten namelijk:
-ontbijt op burendag zaterdag 28 september 2019 -woensdagochtend 16 oktober 2019 en 17 juni 2020 naar Nijkleaster te Jorwert
-stilteweekend van vrijdag – zondag 27 tot en met 29 maart 2020.

NB: wat betreft het stilteweekend zou ik graag weten wie daarvoor belangstelling heeft. Dan kan ik inschatten of het door kan gaan als er genoeg animo voor is. Kosten rond de 170 euro p.p. Graag opgeven bij Ageeth de Vries.

Nacht van gebed
In de nacht van 12 op 13 juni was de nacht van gebed. Een klein groepje gemeenteleden was die nacht aanwezig van 10 uur in de avond tot 6 uur in de ochtend.
Aan de hand van het gebedsboekje van Open Doors werd er gebeden voor vervolgde christenen in India, Noord-Afrika, Irak, Iran, Filipijnen,
Nigeria en Noord-Korea. Elk uur bestond uit een blokje van het kijken naar een filmpje (een persoonlijk verhaal), bidden voor dat specifieke land aan de hand van dank- en gebedspunten, Bijbellezen en samen zingen (met live muziek). Ik heb een klein deel mogen meemaken en ik vond dat zo bijzonder dat ik hoop dat er volgend jaar nog meer mensen zullen komen. “De tijd die wij hieraan besteden staat niet in verhouding met wat vervolgde christenen moeten meemaken” volgens één van de aanwezigen.

Download hier het volledige boekje