www.kepppelstok.nl

Onze missie is Jezus Christus kennen en bekend maken. Jezus Christus is Heer en Heiland over ons leven.
Het evangelie, de blijde boodschap dat Jezus voor onze zonden stierf aan het kruis, opgestaan is uit de dood en leeft en regeert, dat evangelie is “een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft”.

Als gemeente van de Here Jezus Christus dienen wij het zout der aarde en het licht der wereld te zijn.
Als christenen zijn wij er ons van bewust dat wij niemand kunnen bekeren, dit kan alleen onze Heer doen. Het is dan ook van wezenlijk belang dat wij bij alles wat wij doen, voor onze Heer, eerst naar hem toe gaan en Hem bidden om de Heilige Geest, zijn leiding en zegen.

Wat wij van Jezus kunnen leren is dat persoonlijk contact van grote waarde is. Als mensen ervaren dat wij als christenen oprechte belangstelling voor hen hebben en ook bereid zijn hen in alles bij te staan, dan wordt er ruimte gemaakt voor de liefde van Jezus en kan de Heilige Geest Zijn werk doen.

Klik hier voor ons beleidsplan

Als kerk willen we er zijn voor alle mensen!

Soms zie je het even niet zitten of heb je gewoon een luisterend oor nodig.
Iedere maandagavond zit er een team klaar voor jouw om naar je verhaal te luisteren.
Wij geloven dat God altijd naar ons wil luisteren, Hij geeft niet altijd wat jij wilt, maar Hij geeft wel wat je nodig hebt!
Meer weten over ons ministry team, klik hier

Naast de dienst op zondag zijn er ook door de week vele andere activiteiten in de Nije Kompe, kijk hiervoor in onze agenda